Follow-Me

Koordynator naziemnego ruchu lotniczego to pierwszy przedstawiciel lotniska z którym pilot przylatującego statku powietrznego ma kontakt wizualny. Zależnie od wewnętrznych ustaleń portu, marshaller wyjeżdża na spotkanie przylatującemu samolotowi do punktu oczekiwania przed pasem by prowadzić go podczas przejazdu na stanowisko postojowe, lub oczekuje na stanowisku by ostatecznie asystować w manewrach parkowania. W celu komunikacji z pilotem stosuje sygnały manewrowania, których forma jest sprecyzowana w oficjalnych dokumentach obowiązujących w Polsce (załącznik 2. do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz rozporządzenia unijne) [PRAWO]. Jego rola na lotnisku jest niezwykle ważna, koordynator jest bowiem odpowiedzialny za statek powietrzny od momentu skołowania z pasa startowego po lądowaniu aż do momentu podłożenia klocków pod koła (ang. chocks) na stanowisku postojowym. W niektórych portach lotniczych Follow-me asystuje także podczas wykołowywania samolotu ze stanowiska do pasa startowego.

Zapraszam także na stronę Facebook

f